Quan transformem els valors de lloc, hora, dia, mes i any de naixement d'un persona a les variables de l'Astrologia Xinesa es tradueixen en una Carta de 4 Pilars.
 
Això és: un pilar per a l'hora, un pilar per al dia, un pilar per al mes i un pilar per a l'any. Cadascun d'ells estan formats per una part superior -anomenada "tronc"- composta d'un element amb qualitat de yin o yang i una part inferior -anomenada "branca"- composta d'un dels animals amb què treballa l'Astrologia Xinesa.
 
L'ús d'aquests animals en Astrologia Xinesa, tot i que són el més popular i conegut a Occident d'aquesta disciplina, és relativament recent. Al capdavall, cadascun d'ells està format per un o més elements yin o yang.
 
Aquests 4 pilars, com els pilars que sustenten un edifici, haurien de tendir a equilibrar-se.
 
 
Més sobre Astrologia Xinesa (Ba Zi), aquí.