Les diverses escoles de Feng Shui

Aquestes en són les  més representatives

 

Escola de la Forma o del Paisatge

Els seus ensenyaments es refereixen a les formes tangibles de l’entorn –muntanyes, Rius, camins, construccions, etc.- i aprecien aspectes físics com bellesa, llum, olors, sons…

Inclou la teoria dels 5 animals celestials.
 
Escola Bagua o dels barrets negres (BTB)
Va ésser creada per Thomas Lin Yun a la Califòrnia dels anys 70 para apropar el Feng Shui a Occident.
Es tracta de la forma més senzilla de Feng Shui, d’aquí la seva gran divulgació i popularització.

Es basa en la divisió de l’espai en àrees simbòliques o aspectes de la vida (professió, relacions, família, riquesa, salut, benefactors, creativitat, coneixement i fama).

Cadascun d’aquests àmbits es relaciona amb un dels 5 elements, la qual cosa es fa servir per donar-los suport segons la simbologia relacionada amb cada element.

No s’usa cap mena de dada direccional ni temporal ja que traça aquest mapa simbòlic a partir de la porta d’entrada a la vivenda.

 

Escola de les 8 aspiracions de la vida

Segons els Mestre Joseph Yu, l’Escola Bagua ve de l’Escola de les 8 aspiracions de la vida, nascuda a Hong Kong a principis del segle XX.

També es fa servir la divisió de l’espai en àrees de la vida però assignant una direcció a cadascuna d’elles.

Ha estat molt difosa per Lillian Too.

 

Escola Ba Zhai o Sistema Est/Oest

Fa servir la brúixola en 8 seccions de 45 graus per determinar 8 menes de vivenda segons la seva orientació.

Així mateix, assigna a cada mena de vivenda 8 sectors dels 4 són favorables I 4 desfavorables. Cada sector es relaciona amb un element.

Mitjançant aquest sistema s’estudien les orientacions favorables per a cada persona segons el seu número Kua, que es calcula a partir de la data de naixement.

 

Escola dels Estels Volants o Xuan Kong Fei Xing

Si l’Escola Ba Zhai fa servir 8 seccions de 45 graus, l’Escuela Xuan Kong utilitza 24 sectors de 15 graus. Per tant, usa la brúixola amb una precisió més gran.

A més, aporta una novetat respecte de la resta d’escoles: la consideració dels cicles de temps; és a dir, l’anàlisi de com un espai canvia la seva sort amb el pas dels anys.

Les seves fórmules són més complicades que les de l’Escola Ba Zhai. Treballa amb 9 estrelles amb diferents significats que van evolucionant al llarg del temps. Cadascuna d’elles s’associa a un dels 5 elements i a diverses simbologies.