Escales

Si a una vivenda s’hi accedeix per una escala estreta per la qual només hi pot pujar i baixar una sola persona al mateix temps, pot indicar soledat i manca de recursos
Si l’escala és de cargol, l’energia hi puja i en baixa de manera excessivament ràpida i vertiginosa, la qual cosa simbolitza riscos. En aquests casos, és bo omplir l’espai que hi ha entre l’escala i el sostre; per exemple, amb una làmpada en forma de bola.

Una escala ha d’oferir una imatge de solidesa i estabilitat. Per tant, no resulten convenients ni les escales sense barana o amb baranes transparents o molt buides, ni amb forats entre graons, ni massa empinades, ni amb objectes decoratius o obstacles als graons.

Pel que fa a la part de sota de les escales, pot fer-se servir per a magatzematge o per col·locar-hi elements de decoració però mai per acomodar-hi persones (posem per cas, en un sofà o en una taula de treball) ja que, com els sostres inclinats o baixos, aixafa l’energia.

Si l’escala apunta a la porta d’entrada, representa una fuga d’energia i cal desviar-ne l’atenció amb algun objecte atractiu.

Casos pràctics sobre escales:

Simbologia de les escales

Escales comfletxes

Una escala amb unpunt fort i amb un punt feble