El plànol d'un espai i el seu centre de gravetat

El plànol del tresor
 
Un dels elements que els consultors de Feng Shui necessitem a l’hora de realitzar un estudi és el plànol del lloc en qüestió, sigui una vivenda, un comerç, una empresa o el que correspongui.
 
El Feng Shui tradicional parteix del centre de gravetat de l’espai per dibuixar els vuit sectors corresponents a les vuit direccions geogràfiques així com les energies que hi són presents per tal d'harmonitzar-les.

Per tal que l’anàlisi sigui precisa, a més de calcular amb exactitud l’orientació de la façana i saber del cert la data de creació d’aquest espai, cal que el plànol sigui correcte, a escala i amb indicació de parets, passadissos, portes i finestres.

Moltes persones no disposen del plànol de la seva vivenda o que en tenen un que correspon a un moment en què la distribució era diferent.

Una part del Feng Shui treballa amb la simbologia, la qual ens condiciona enormement i sovint sense que ni ens n’adonem.

En aquest marc representatiu, és bo prendre consciència que dibuixar el nostre plànol equival a fer nostre el nostre espai. Tot i que d’entrada sembli una paradoxa és cert que hi ha persones que, tot i ésser a casa seva, no s’hi senten o no l’aprofiten com a tal.

L’exercici de construir el propi plànol és un bon pas per fer un treball personal en aquesta línia. Així mateix, és també bona cosa implicar-se, com més millor, en el moment en què s’encarrega una consultoria de Feng Shui. Al capdavall, es diu que el fet de voler aplicar els seus principis reflecteix, d’una part, una voluntat de millorar i, de l’altra, la preparació suficient per fer un pas endavant.

La importància del centre

D'altra part, hi ha algunes consideracions interessants a fer sobre el centre de la casa:

- És important que caigui dins del perímetre de la vivenda. Penseu, per un moment, en un pis construït al voltant d’un pati o amb una forma extremadament irregular. El centre en cauria a fora, oi? Un cop més, la simbologia pren rellevància: un espai sense centre s'assimila a una persona “descentrada”.

- Si cau a fora, sempre serà millor que se situï dins un terreny que sigui nostre. Per exemple, un pati o un jardí que ens pertany en exclusiva.

- Cal, a més, que el centre no es trobi bloquejat –per exemple, amb mobles al capdamunt-. El centre de gravetat representa el cor de la casa. Bloquejar-lo seria oprimir aquest cor. Us imagineu el que seria descansar amb un pes damunt del vostre cor?

Hi ha algunes solucions per mirar de compensar aquestes mancances:

- En cas que el centre caigui fora del nostre espai, podeu intentar reproduir-lo a totes les habitacions en la mesura en què sigui possible. Per exemple, a la sala d’estar, marcant el centre amb una catifa, una tauleta... Es tracta de crear en petit el que no tenim en el global.

- En cas que es trobi bloquejat, cal alliberar-lo.