El Yin i el Yang

Els conceptes de Yin i Yang expressen, en la filosofia taoïsta, dues menes d’energia (o Chi) oposades i complementàries que reflecteixen la dualitat present en tota la realitat física.

 

Es representen mitjançant el símbol del Tai Chi, en què s’observa un cercle dividit en dues parts. L’energia Yang n’és la meitat blanca i l’energia Yin, la meitat negra. Aquests conceptes són relatius en deprendre l’un de l’altre, per això trobem un punt Yang dintre del Yin i a l’inrevés, i la frontera que els separa no sempre està tan clara, per això és una línia ondulant el que els divideix.

 

Es considera Yang el sol, l’home (o qualitat masculina), el blanc, el vermell, el foc, la calor, el soroll, el dia, la vida en oposició a Yin: lluna, dona (o qualitat femenina), negre, blau, aigua, fred, silenci, nit i mort.

 

En Feng Shui la part Yang esdevé responsable de la prosperitat i la part Yin, de les relacions i la salut.

 

En realitzar un estudi d'aquesta disciplina cal observar l’equilibri entre Yin i Yang.

 

Per exemple, una llar excessivament Yin semblaria una llar sense vida però a l’hora d’anar a dormir no descansaríem bé en un ambient excessivament Yang.