El "Qi" o Chi

El “Qi”, o “Chi”, és el principal concepte de la metafísica xinesa.
 

És energia, és vida.

 

Quan es diu que el Feng Shui treballa amb les energies de l’entorn, es fa referència el “Chi”. Interessa que arribi al nostre espai i s’hi quedi, perquè ens cal, però convé que sigui favorable i harmònic.

 

I és que n’hi ha de dues menes:  L’anomenat “Sheng Qi”, present en la bellesa i l’harmonia i el “Sha Qi”, que trobem, per exemple, en la brutícia i el desordre, en les males olors, en el soroll, en una porta d’entrada bloquejada per una columna o un arbre molt gros, en un carrer que condueix el “Qi” de forma massa directa i agressiva cap a una porta, en una cantonada agressiva que apunta cap a nosaltres, etc.)

 

Un dels factors que es té en compte a l’hora de realitzar un estudi de Feng Shui és la direcció d’aquest “Sha Qi”.