Els 5 animals celestials

A l'Escola de la Forma es fa referència constant a aquests 5 animals simbòlics que representen unes posicions i unes característiques que es poden aplicar tant a un paisatge, en què l'element de referència és una casa, com a un interior, en què l'element de referència és la persona.
 
Treballar amb aquests 5 conceptes ajuda a dissenyar ciutats, jardins, vivendes, dormitoris, despatxos, sales de reunions, etc. Una part del que representen surt del sentit comú i una altra, del simbolisme.
 
Els 5 animals celestials són:
 
- La TORTUGA NEGRA
És el més important juntament amb l'au fènix. Representa la part de darrera d'un edifici o l'esquena d'una persona i, en conseqüència, simbolitza protecció, solidesa i estabilitat. Així com una construcció necessita una bona "tortuga" que l'empari -com una muntanya sòlida que no presenti perill de desprendiments, un grup d'arbres, edificis propers, etc.- un persona també necessita quelcom que reflecteixi aquests aspectes -el capçal en un llit, el respatller en una cadira, no seure o dormir d'esquena a una porta...-
 
- L'AU FÈNIX o ocell vermell
És el més important juntament amb la tortuga. Representa el davant d'un edifici o d'una persona, les vistes, una àrea oberta -però no excessivament- de la qual rebre energia. És per això que, per exemple, es recomana evitar posar un arbre just davant de la porta però s'aconsella posar una tauleta baixa davant d'un sofà.
 
- El DRAC VERD
Se situa a l'esquerra de la serp groga. S'associa a la força que atorguen la intuïció i a la reflexió.
 
- El TIGRE BLANC
Se situa a la dreta de la serp groga. S'associació a la força física.
 
- La SERP GROGA
Representa el mig i, per tant, es tracta de l'edifici -si es treballa en un exterior- o de la persona -si es treballa en un interior-. La tortuga sempre ha d'estar al seu darrere, l'au fènix al seu davant i el drac i el tigre a banda i banda. Imaginem-nos una persona asseguda en un silló amb un reposapeus. El raspatller seria la tortuga, els braços el drac i el tigre, la persona la serp groga i el reposapeus l'au fènix.