4 Pilars

Segons la metafísica xinesa, a la vida d’una persona se sumen tres menes d’energies o "sorts": la del cel -determinada pel lloc, l'hora, el dia, el més i l'any del naixement-, la de l'home -que representa la voluntat i l'esforç de cadascú- i la de la terra -que és la de l'entorn-.

El Feng Shui treballa amb aquesta darrera, l’energia ambiental, que convé que sigui favorable per tal que no esdevingui una càrrega. Al cap i a la fi és la mateixa de què tracta la Física Quàntica: un conjunt de partícules vibrants imperceptibles a l’ull humà.

De la sort de l'home en podeu trobar més detalls en aquest article.

La sort del cel ens parla de l'ànima de la persona, de tot allò que ja porta en el moment de néixer.

La Carta de 4 Pilars (astrologia xinesa) és l'eina que ens permet conèixer quin és aquest bagatge. Llegeix la vida d’una persona a partir del lloc, l’hora, el dia, el mes i l’any de naixement, informació que pren la forma de quatre columnes o Carta de 4 Pilars. La seva interpretació permet oferir pautes per aprofitar millor la pròpia essència i trobar l'equilibri vital.